Alapítványunkról


Az Alapítvány neve: Élő Hagyomány Alapítvány
Az Alapítvány székhelye: 1011 Budapest, Corvin tér 8.
Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet

Az Alapítvány célja:
A Kárpát medence hagyományos paraszti kultúrájának - elsősorban a népzene, néptánc, népköltészet, kézművesség - dokumentálása, az élő hagyomány megőrzése, a tudásanyag átadása, élhető műveltségként a közkultúrába való átemelése.
A hagyományos népi kultúra népszerűsítése bel és külföldön egyaránt, együttműködve intézményekkel, egyéb, az alapítvány célkitűzéseit elfogadó civil szervezetekkel, magánszemélyekkel, gazdasági vállalkozásokkal.

E cél megvalósítása érdekében rendezvényeket, táborokat, képzéseket, bemutatókat szervez, gyűjtéseket végez, dokumentál. Ezeket a tevékenységeket a média bevonásával is ismertté, hozzáférhetővé igyekszik tenni, kiadványokat készít, sokszorosít, terjeszt, valamint videó- és hanganyagokat gyűjt és tárol.

Kelt: 2008. március 2.

Szabó János
alapító

 

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (kivonat)

A teljes okirat megtekinthető: preambulum.pdf

Előző oldal: Our goal Következő oldal: Kuratórium tagjai