TÁ-BOR módszer

Népművészeti táborok kialakulása

A népművészeti táborok – kezdetben alkotó táborok - kezdete a Nomád nemzedék tevékenységének virágkora, a népművészeti mozgalmak megújulásának időszaka, a táncházmozgalom indulása, az 1970-80-as évek voltak.
Ebben az időben épültek fel közös tábori munkával azok az alkotóházak, melyek a mozgalom bázisává váltak. Ezekben a házakban kezdetben tudatosan, a mesterségeket összefogó, közös alkotótevékenységre serkentő, alaposan végiggondolt építőmunka (Makovecz Imre, Péterfy László, Jankovics Marcell és többek szakmai irányítása mellett.) , majd ezt követően szakmai továbbképzések zajlottak, szintén tábori formában.
Azok az alkotóházak, alkotó közösségek váltak sikeressé, ahol az építés nagy feladata után a ház szakmai és valóságos működése folyamatos, tartalmas, és gazdaságilag is fenntartható volt.
A táncházmozgalom indulása új tábori formák szervezését is jelentette. (Kassák klub – Sebő tábor a tánc mellett műemléki, építészeti felméréseket is végeztek), de beindult a táncházi zenészeket és táncosokat oktató táborok sora.
Ebben az időszakban azok jutottak el ezekbe a táborokba, akik már saját szakmai területükön (néptánc, népzene, kézművesség) bizonyos szinten dolgoztak. Bekerültek szakmai körökbe, ahonnan információjuk és lehetőségük nyílt arra, hogy meghívást kapjanak ezekbe a táborokba.

Az első, teljesen nyitott, táncos, zenész, kézműves tábor a TÉKA tábor volt, 1983-ban, amelynek célközönsége a városi táncházas felnőttek és gyermekeik voltak, akik valamilyen indíttatásból a népi kultúra irányába nyitottak voltak, de ezt megelőzően népművészeti ismereteik egyáltalán nem voltak. A tábor koncepciója alapján egy hétig teljesen szabadon tanulhattak, kipróbálhattak több kézműves mesterséget, tánc, ének és zenetanulással együtt, az estét pedig mindig tábortűz, közös éneklés és táncház zárta.
A tábor óriási sikerrel működik ma is. Az idők folyamán ebből a tábori típusból modell lett, és az országban számtalan helyen rendeznek hasonló táborokat, de ezek kibővültek a határon túli táborokkal, melyek már saját lokális kultúrájukat tanítják, nagy sikerrel, egyre nagyobb számban.
Ezekben a táborokban a foglalkozásvezetők a különféle kézműves, táncos, táncház vezetői képzések oktatóiból, végzett hallgatóiból verbuválódnak.

Az Élő Hagyomány Alapítvány, illetve korábban a Hagyományok Háza TÁ-BOR-át 2016-ban X. alkalommal szervezzük meg.

Előző oldal: JELENTKEZÉSI LAP Következő oldal: ADATOK RÖGZÍTÉSE